נשמח לייעץ ולתכנן עבורכם את הטיול הבא לחו"ל :

טיולים לקבוצות חברים המטיילים יחד

טיולי תמריץ לחברות וארגונים

טיולים בהרשמה

טיולים לנוסע העצמאי

תנאים כלליים 

תנאי התקשרות ומידע כללי

סוכן / לקוח נכבד

להלן המידע המפורט המובא לידיעת הנוסעים כחלק בלתי נפרד בכל עסקה של הטיול. חובה על כל נוסע לחתום על חוזה אישי מחייב.

התנאים הבאים יחולו על רכישת טיולים מאורגנים של  "אופיר טורס"  בע"מ  במצטבר ו/או לחילופין לפי העניין.

הנוסע מתבקש לקרוא את התנאים הללו בקפידה, שכן זכויותיו וחובותיו נקבעים על פיהם ורכישת טיול מאורגן מאת "אופיר טורס" מהווה הסכמה מוחלטת ובלתי חוזרת של המזמין / נוסע וכל מי מטעמו, לכל האמור בתנאים הכללים ולכן שלא יהיו לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין נגד "אופיר טורס"  ו/או מי מטעמם אלא על פי המפורט בתנאים אלו.

לא תשמע כל טענה של נוסע כי לא קרא את התנאים הללו ו/או כי לא הופנתה תשומת ליבו אליהם קודם רישומו לטיול המאורגן.

המידע הכתוב הינו למחזיקי דרכון ישראלי בלבד.

  • המסלולים מתארים את אתרי הביקור אך לא בהכרח את כיוון הנסיעה או סדר הימים. ייתכנו שינויים בסדר הביקורים והלינות.

המחירים כוללים

טיסות ומטען:

תאריכי היציאה והחזרה בכרטיסי הטיסה בטיסות סדירות (מחלקת תיירים) או בטיסות שכר, קבועים מראש בהתאם למסלול הטיול ושיקול דעת אופיר טורס בתעריף קבוצתי המחייב יציאה וחזרה בתאריכים שנקבעו. בטיולים בהם טיסות פנים, עלות טיסת הפנים כלולה על פי המסלול המפורט.

יתכנו מקרים בהם תחול על הנוסע תוספת תשלום נפרדת עבור ארוחות בטיסה או הטסת כבודה. לא בכל הטיסות מוגשות ארוחות ע"י חברת התעופה. בטיסות בהן לא מוגש אוכל יתכן וניתן לרכוש מזון ומשקאות וזאת על חשבון הנוסע. המטען הכולל המותר לנוסע (מזוודה + תיק יד) עד 20 קילו.

בטיסות פנים ייתכן כי תחול תוספת תשלום לכל מזוודה המשולמת ע"י הנוסע במקום. הנוסע ישלם ישירות לחברת התעופה בגין מטען חורג.

מלונות:

אכסון במלונות בדרגת תיירות ו/או תיירות טובה, בהתאם לכלול בתוכנית הטיול. האכסון בחדרים, הינו בהתאם לשיטת המגורים על פי הקיים בכל מדינה ומדינה ואין אנו מבטיחים סוג מסוים של חדר לנוסע. דרוג בתי המלון הינו בהתאם לדירוג המוענק ע"י גורמים המקובלים בענף התיירות: O.H.R.G, The Official Hotel and Resort Guide, משרד התיירות המקומי ובפרסומים הבינלאומיים.

לתשומת לב הנוסע: כניסה למלון וההרשמה מתבצעים החל מהשעה 16:00, פינוי חדרים לא יאוחר מהשעה 10:00, ייתכנו מקרים בהם תתאחר הטיסה (או תוקדם), לפעמים גם 12 שעות או יותר, בהם תאלץ הקבוצה להמתין לחדרים או לפנות אותם בהתאם לשעות הנ"ל.

תחבורה יבשתית:

העברות הנוסעים וביצוע תכנית הטיול המובטחת כמפורט בכל מסלול בטיול. האוטובוסים הינם אוטובוסי תיירים נוחים להעברת הנוסעים וחפציהם בהתאם לתוכנית הסיורים והביקורים ובתי המלון ובהתאם לתוכנית הטיול.

יודגש כי לרוב האוטובוסים ממוזגים, אך אין המארגנים מתחייבים, כי המזגנים יפעלו בצורה מושלמת בתנאי מזג אוויר חריגים לאזור המתוייר. נוסע אשר אינו מגיע בטיסה יחד עם כל הקבוצה, או נוסע המצטרף לטיול בחו"ל, או נוסע מקצר או מאריך את השהות בחו"ל ואינו חוזר עם הקבוצה ארצה, אינו זכאי להעברות מ/אל נמל התעופה ו/או החזר כספי בתמורתם.

חשוב לדעת כי על הנהגים מוטלות מגבלות נהיגה ומנוחה וזאת מתוך דאגה לבטיחות הנוסעים. טיולינו מותאמים כך שיתאימו למגבלות בטיחות לטובת הנוסעים.

כלכלה:

תפריט הארוחות נקבע מראש. רמת האוכל המוגשת תלוית יעד והמצוי המקום. בטיולים על בסיס חצי פנסיון תוגשנה ארוחות עיקריות בהתאם למספר הלילות המצוינים בתוכנית הטיול. הארוחות העיקריות לא כוללות שתייה. ישנם מקרים בהם הארוחה הנוספת החמה תוגש בצהריים.

ארוחות צמחוניות יש להזמין בעת ההרשמה לטיול. ארוחות אלו בדרך כלל מצומצמות ודלות יותר בהשוואה לארוחות רגילות. אין באפשרות המארגנים להבטיח ארוחות צמחוניות אך ישתדלו לספק את דרישת הנוסע כפי יכולתם. אין ארוחות כשרות בטיולים, אלא אם צוין אחרת במפורש במסלול הטיול.

דמי כניסה :

הכניסות המפורטות במסלול הטיול כלולות במחיר אלא אם כתוב אחרת במסלול עצמו, או מוצג בתשלום נוסף.

סיורים והסעות :

סיורים הינם בהתאם למפורט בכל תוכנית בנפרד, בהדרכת מורי דרך מקומיים דוברי אנגלית או בלוויות מלווה הקבוצה. במקרים אחרים יהיה המדריך נהג.

דמי כניסה לאתרים בהתאם לתוכנית הטיול.

ישנם מקרים בהם יוצעו לנוסעים במהלך יום סיור רכישה של כניסות לאתרים שאינם כלולים במסלול הטיול, בתוספת תשלום במקום. סיורים אלו מתבצעים בזמן החופשי ומטרתם להעשיר את מסלול הטיול. סיורים/כניסות אלו אינם חובה.

ההסעה כוללת העברות מ/אל נמל התעופה/מלון.

סיורי ההיכרות כמפורט בתוכנית ייערכו ע"י מלווה הקבוצה הישראלי ואינם כוללים דמי כניסה ו/או דמי נסיעה בתחבורה ציבורית. סיורי ערב יתבצעו בתחבורה ציבורית (על חשבון הנוסע) או ברגל ולא כוללים דמי כניסה.

תשר (טיפים):

תשר (טיפים) הכלולים במחיר, הינם לנותני השירותים בחו"ל כגון: מורי דרך מקומיים. יודגש, כי הטיפים אינם כוללים תשר למלווה הישראלי,  נהגי אוטובוסים, סבלים, חדרנים/יות תלוי יעד, אשר ישולם על פי שיקול דעתם ורצונם של הנוסעים בלבד.

מחיר הטיול :

מחיר הטיול כולל טיסות, סידורי קרקע, מיסי נמל, דלק, היטל ביטחון, דמי רישום וטיפול. המחיר הקובע של הטיול מפורסם באתר האינטרנט ובמערכת ההזמנות הממוחשבת המפורסמת בכל משרדי הנסיעות.

אופיר טורס שומרת לעצמה את הזכות לאחד מסלול/טיול, אם מספר הנרשמים אינו מאפשר להוציא את הטיול. האיחוד יכול להיות לטיול אחד מבית אופיר טורס או מכל ספק אחר. הודעה על איחוד טיול תינתן לסוכן עד למקסימום 5 ימי עבודה לפני צאת הטיול.

תנאי ביטול ו/או שינוי:

על כל הזמנה חלים דמי ביטול/שינוי בהתאם לספקי התיירות השונים. כל ביטול יעשה בהתאם להוראות כל חוק (לרבות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981) וזאת בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני המועד שבו אמור להתממש השירות.

ביטול של העסקה יש לעשות בכתב, באמצעות הפקס או במסירה אישית במשרדי חברת אופיר טורס. בכל מקרה של מתן הודעת ביטול כאמור, יחויב המזמין בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מעלות ההזמנה או 100 שקלים לאדם, לפי הנמוך מביניהם ובלבד שהביטול של המזמין לא נעשה עקב פגם או אי התאמה בשירות כמשמעם בסעיף 14ה(א) לחוק, אז לא ייגבו כלל דמי ביטול.

האמור לעניין הזכות לביטול, כאמור לעיל, עפ"י הוראות החוק לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג(ד)(2) לחוק הגנת הצרכן, כלומר, כאשר המועד שנקבע למתן השירות (שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי) חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה,  ממועד עשיית העסקה, במקרים אלו יחולו דמי הביטול כפי שייקבעו על ידי חברות התעופה, ספקי המלונות או שרותי תיירות אחרים לרבות "אופיר טורס".

תאריך הביטול ו/או השינוי הקובע, יהיה תאריך קבלת מכתב/פקס במשרדנו. במידה ויום קבלת ההודעה הינו יום שבתון בארץ/בחו"ל ייחשב יום הביטול/שינוי מיום העבודה הראשון שלאחריו.

אי התייצבות לטיסה תחשב כהודעת ביטול ותחויב בהתאם לאמור לעיל. שים לב כי באפשרותך לרכוש בחברתנו ביטוח רפואי שיכול לכסות מקרים של ביטול נסיעה הנובע מסיבות רפואיות או אחרות במקרים מסוימים בהתאם לתנאי הפוליסה.

המחירים אינם כוללים

מסמכים:

הוצאת דרכון,  בדיקת תוקפו, הארכת תוקפו והנפקת אשרות כניסה למדינות השונות בהן עובר הטיול, הינן באחריותו של הנוסע ו/או סוכן הנסיעות ואינם באחריות אופיר טורס. עלויות נוספות להוצאת/הארכת דרכון ו/או הנפקת אשרות, יגבו בנפרד על ידי סוכן הנסיעות ולא יינתן החזר כספי לנוסע בגין ביטול הנסיעה בשל סיבה זו.

מבוגר אשר טס עם ילד קטין שאינו ילדו שלו ואפילו וקיימת שייכות משפחתית, חייב המבוגר להציג מסמך נוטריוני בדלפקי הבידוק לטיסה המאשר כי הוריי הילד יודעים ומאשרים את הטסת הילד עם הנוסע, אחרת לא יתקבלו לטיסה. בכל מקרה אין לאופיר טורס אחריות בנדון ולא תתקבלנה תלונות או תביעות.

המידע הכתוב הינו לבעלי דרכון ישראלי בלבד. במקרה של דרכון זר, לסה פאסה, דרכון דיפלומטי או כל דרכון אחר, האחריות בדבר כניסה למדינת היעד חלה על הלקוח בלבד. מומלץ לפנות לקונסוליה לבירור.

אגרות, מיסים ו/או תוספות לכרטיסי טיסה פנימיים:

אגרות נוסע, היטלים, מיסי נמל ומעברי גבול בחו"ל ובטיסות הפנימיות (בארצות אמריקה, אסיה ועוד), אשר אינם נגבים עם כרטיס טיסה בארץ, אינם כלולים במחיר הטיול וישולמו ישירות לרשויות בחו"ל על ידי הנוסע.

תוספות בגין התייקרות מחירי הדלק, הנגבים על ידי חברות התעופה, יגבו בעת הצורך, בנוסף למחיר הטיול.

ביטוח מכל סוג שהוא:

אנו ממליצים לנוסעים לרכוש ביטוח מטען וביטוח רפואי לפני צאתם מהארץ וללמוד היטב את מגבלות הפוליסה שרכשו והתאמת תנאיה לצרכיהם, גיליהם ומצב בריאותם. לא תחול אחריות מכל סוג שהוא על המארגנים בגין: נזק, אובדן של מטען הנוסע במהלך הטיול, החזרים כלשהם בגין הפסקת הטיול, פציעה, מחלה או כל סיבה אחרת.

דמי סבלות:

דמי סבלות בבתי המלון אינם כלולים בעלות הטיול. נוסעים אשר מעוניינים בשירותי סבלות יכלו לשלם עבור שירות זה ישירות  בחו"ל, במידה והשירות קיים בבית המלון ו/או בנמל התעופה.

סיורי בחירה / אפשרות:

כל הסיורים המצוינים בתכנית הטיול כ"אפשרות" או מוצעים ללקוח כסיור בחירה בזמן החופשי, הינם בגדר הצעה בלבד ואינם כלולים במחיר הטיול. סיורים אלו יאורגנו על ידי מלווי הקבוצות תמורת תשלום כמפורט בדף מידע, אותו ניתן לקבל מאופיר טורס באמצעות סוכני הנסיעות. כל זאת מותנה במינימום מספר משתתפים. הסעות, דמי כניסה וכל מרכיב נוסף הינם על חשבון הנוסע בלבד.

שינוים בכרטיסי טיסה:

נוסע המבקש לשנות מועד טיסה מזה של הקבוצה, יציאה ו/או חזרה מהארץ, יחויב בדמי טיפול בגובה 100$ לאדם, זאת בנוסף לדמי השינוי שתגבה חברת התעופה ו/או מי מטעמה. הנוסע לא יהיה זכאי לתוספת לינות מעבר לכתוב במסלול הטיול, בשל שינוי במועד הטיסה. כמו כן, תחול תוספת מחיר במקרים של שינוי ביעד, סוג הטיסה וכיו"ב, על פי התנאים של חברת התעופה.

תוספת לחדר יחיד:

הזמנת חדר ליחיד כרוכה בתשלום נוסף שיגבה בעת ההזמנה. יתכנו מקרים בהם הנוסע שהזמין חדר ליחיד, ישוכן בחדר קטן יותר ובאגף מרוחק יותר במלון.

שלושה נוסעים בחדר:

היה ונוסע מזמין חדר ל-3 איש או יותר, תוכנס מיטה או מיטות נוספות לחדר זוגי. אין אופיר טורס מתחייבת לספק חדר מיוחד וגדול יותר מחדר זוגי במקרה זה. יתכן ובבתי מלון מסוימים בהם תשוכן הקבוצה, לא קיים סידור המאפשר להלין 3 נוסעים בחדר רגיל, תחול על הנוסע תוספת תשלום בהתאם למחירי המלון ולסוג החדר שיסופק.

אין התחייבות לחדרי משפחה. יתכן מצב שבו זוג + 2 ילדים יקבלו 2 חדרים מסוג DBL עם או בלי דלת מקשרת.

תוספת לרוכשי סידורי קרקע בלבד:

תוספת לרוכשי סידורי קרקע בלבד תגבה בנוסף למחיר הטיול, לנוסע אשר אינו רוכש כרטיסי טיסה בינלאומיים במסגרת הטיול. תוספת זו אינה כוללת את מחיר טיסות הפנים (במידה וקיימות), יש לבדוק בעת ההרשמה האם במסלול מתוכננות טיסות פנים ומה עלותן.

בטיולים מסוימים אין אפשרות להזמנת סידורי קרקע בלבד. יש לבדוק את המחיר עם ביצוע ההזמנה.

הוצאות אישית:

לקוח המזמין כרטיסים למופעים ובילויים אשר לא כלולים בטיול. תשלום נוסף ישירות למלון עבור שירותים מיוחדים כגון: משקאות, כביסה, טלפונים, דואר וכו' ועבור השימוש במתקנים כגון: הזמנת סרטים, מיני בר, כספת, סאונה, חדר כושר, מגרשי טניס, ספורט ימי, שמשיות, מגבות בבריכת שחיה וכן שירות בעל אופי אישי אחר.

מטען עודף בטיסות או שינוי בתנאי עלויות כבודת הנוסע או כרטיס הטיסה בחברות התעופה אינם כלולים במחיר הטיול. התשלום יחול על הנוסע בלבד וישולם ישירות במקום לנותן השירות.

מזוודות בטיסות פנים:

בטיסות הפנים על הלקוח לשלם בשדה התעופה עבור הסעת מטען, בכפוף למדיניות של חברת התעופה השונות, החל מהכבודה הראשונה.

תנאים כללים:

כללי:

הטיולים בחוברת זו מוצעים לקהל הרחב בהתאם לתנאים המפורטים להלן. עצם הרשמתו של נוסע לטיול ו/או השתתפותו בטיול מהווה את הסכמתו המפורשת לתנאים הכתובים. חוברת זו, תנאי ההשתתפות והמידע הכללי מהווים את חוזה ההתקשרות בין הנוסע הנרשם לטיול לבין אופיר טורס ו/או כל מי מטעמם.

לא תתקבל טענה כי הנוסע לא קרא ו/או לא הסכים לתנאים והמידע המופיעים בחוברת זו קודם להרשמתו לטיול ו/או השתתפותו בטיול.

אופיר טורס אינה אחראית למידע שלא נמסר על ידה בכתב ומבקשת להבהיר כי משרדי הנסיעות ו/או סוכני הנסיעות אינם רשאים לשנות את התנאים ומידע כללי המופיעים בחוברת זו ואינם מוסמכים להבטיח הבטחות מכל סוג שהוא בנוסף ובניגוד לחוברת זו.

טיולי אופיר טורס מוצעים ומתקבלים בתנאי מפורש שהתוכנית והתאריכים המוזכרים בהם ניתנים לשינוים על ידי חברות התעופה ו/או חברות הספנות ו/או על ידי כל גוף אחר. לאופיר טורס או הבאים מכוחה או סוכניה, נשמרת הזכות לבצע שינוים אשר לדעתם ימצאו רצויים ו/או הכרחיים להמשך ביצועו התקין של הטיול המוזמן.

השינויים כוללים שינוים ב: תאריכים, מספר ימי הטיול, אופן הביצוע, ביצוע חלקי, אי ביצוע חלקי, אי ביצוע פרטי התוכנית, מחירי הטיול, ארגון, אירועים חלופיים או כאלה אשר אינם כלולים בתוכנית, מקומות אכסון בבתי המלון,  נתיבי הטיסה וכיו"ב. פירוט תוכנית הטיולים מהווה תוכנית מסגרת ומידע באשר למסלול הטיול, אתרי הביקור, סוגי הבילוי, האפשריות, המועדים המתוכננים לביצועם שכל אלה כפופים לשינויים.

הרשמה ותשלום לטיול מאורגן :

רישום נוסע לטיול המפורט תעשה באמצעות סוכני נסיעות.

השתתפותו של נוסע בטיול מותנית בכך שאופיר טורס קיבלה את מלוא התשלום עבור הטיול, לא יאוחר מ-15 יום לפני מועד היציאה או בהתאם לדרישת התשלום בין הנוסע הנרשם לטיול לבין אופיר טורס ו/או כל מי מטעמם.

במקרה ואופיר טורס לא תקבל לידה את מלוא התשלום כמפורט לעיל, אופיר טורס רשאית לבטל את הרשמת הנוסע והשתתפותו בטיול.

תוכנית הטיול:

קיימת אפשרות שטיול מסוים ישתלב במסלול של טיול אחר (מודולארי). המסלול והשירותים לא ישתנו כתוצאה מהשילוב.

במידה שיחולו שינויים תוך כדי הטיול אשר אינם מצויים בשליטת המארגן ולא יהיה דבר קיומם קודם למועד הטיול והכל בכפוף לכך שיחולו דיני הסיכול כמשמעותם בדין הישראלי –  מבלי לפגוע בזכות אחרת של הנוסע, יעשה המארגן כמיטב יכולתו לפצות את הנוסע בתמורה הולמת אחרת במהלך הטיול עצמו ובלבד שהתמורה תהא שווה לחסר שנוצר בשל השינוי.

מחירים ושערי מטבע זר:

מחירי הטיול בחוברת מבוססים על תעריפי עלות השירותים בארץ ובחו"ל, תעריפי הטיסות, שעורי ההיטלים בארץ, המיסים והאגרות בחו"ל ושערי החליפין של המטבעות השונים לדולר ארה"ב או לאירו, כפי שהיו ידועים ביום העלאת פרטים אלה, תאריך 1.1.2015.

כל תוספת עלות הנובעת משינוי באחד מהמרכיבים הנ"ל לרבות שינוי בשערי מטבע ותעריפי הטיסות, תחול על הנוסע בלבד.

המחירים נקובים במטבע זר כאשר התשלום הינו בשקלים לפי שער המכירה האחרון של המטבע ביום התשלום בפועל, כאשר במקרה של פירעון לשיעורין הינו יום התשלום הדחוי.

דמי ביטול:

הודעה על ביטול השתתפותו של נוסע בטיול, מיוזמתו תימסר לסוכן הנסיעות באמצעותו התקשר הנוסע עם אופיר טורס או ישירות לאופיר טורס, הכול בהתאם למקום ההרשמה לטיול ובהתאם להוראות המפורטות בסעיף זה להלן:

הודעת ביטול תתקבל אך ורק בכתב.

במקרה שהנוסע ביטל את השתתפותו בטיול, כאמור לעיל, יחולו עליו דמי ביטול. דמי הביטול לטיסות הינם בנוסף לדמי הביטול בגין שירותי הקרקע ובנוסף לדמי הרישום והטיפול בסך 50$ אמריקאי לנוסע.

יום הטיול אינו נספר כיום עסקים למניין ימי הביטול ו/או השינוי.

ימי עסקים: ימים ראשון עד חמישי (שאינם ערבי חג או חג בארץ ו/או בחו"ל), בין השעות 09:00-16:00 בלבד. הודעת הביטול תעשה בכתב באמצעות סוכנות הנסיעות שבה נרשם הנוסע. תוקף הביטול מותנה בקבלת אישור ממחלקת ההזמנות של אופיר טורס ומועד הביטול יהא מועד קבלת אישור הביטול.

נוסע אשר לא יופיע לטיול או ימנע מיציאה לטיול או יפסיק השתתפותו בטיול, לאחר היציאה לטיול מכל סיבה שהיא יחויב בתשלום דמי ביטול בשיעור של 100% ממחיר הטיול (מלבד מיסי נמל שיוחזרו).

במקרה והוסדרה לנוסע אשרת כניסה, יחול התשלום עבור הסדרת האשרה על הנוסע. לאופיר טורס הזכות לקיזוז של הסכומים הנ"ל מסכומים ששולמו לה על ידי סוכן הנסיעות.

דמי ביטול בטיול מאורגן:

במקרה שהנוסע ביטל את השתתפותו בטיול כאמור לעיל, יחולו עליו דמי ביטול כדלקמן:

מרגע ההרשמה 50$ אמריקאי לנוסע דמי ביטול אשר יגבו בכל מקרה.

החל מ- 90 ועד 61 ימי עבודה לפני היציאה: 1500$ דמי ביטול, לנוסע

החל מ- 60 ועד 31 ימי עבודה לפני היציאה: 50% דמי ביטול, לנוסע

החל מ- 30 ועד 14 ימי עבודה לפני היציאה: 75% דמי ביטול

פחות מ- 14 ימי עבודה לפני היציאה: 100% דמי ביטול

דמי ביטול בטיול הכולל שיט במסגרתו הינו כפוף למדיניות הביטולים של חברת השיט כפי שמופיעים בחוברת החברה ו/או באתר החברה.

ביטול טיול:

אופיר טורס שומרת לעצמה את הזכות לבטל טיול מפאת חוסר נרשמים ו/או כל סיבה אשר מונעת ביצוע מלא של הטיול וזאת בהודעה מסודרת לסוכן הנסיעות עד 5 ימי עבודה טרם יציאת הטיול. החזר כספי יתבצע עד 30 יום לסוכן הנסיעות.

זיכויים והחזרים:

לאחר יציאת הקבוצה מהארץ לא יוחזרו כספים מכל סיבה שהיא עבור כל חלק של טיול או אירוע אשר בו לא השתתף הנוסע לרבות מסלול בו לא ניסע, סיור, קטע מסיור, בתי מלון, ארוחות שלא נוצלו, כניסה לאתרים וכיו"ב.

אופיר טורס ממליצה לכל נוסע לבטח את עצמו בביטוח נסיעות לחו"ל המתאים לצרכיו.

נוסע הבוחר להפסיק את השתתפותו בטיול במהלכו לא יהיה זכאי לקבל החזר כלשהוא של הכספים ששולמו על ידו.

מלווה הקבוצה אינו מוסמך להחזיר או להבטיח כספים כלשהם.

סוכני אופיר טורס ו/או נציגיה ו/או שלוחיה או כל אחד אחר אינם מוסמכים להבטיח החזרת כספים כל שהם או להחזיר או להסכים לכל סטייה מהתנאים המפורטים.

נוסע המבקש מראש לוותר על ימי הטיול בתחילת הטיול או בסיומו ויקבל את הסכמת אופיר טורס בכתב יזוכה בגין הלינה בלבד.

מלווה הקבוצה:

מלווה הקבוצה מהווה נציג מטעם "אופיר טורס", הן כלפי המארגנים בחו"ל והן לקבוצה וישמש איש קשר, שידאג לרווחת הקבוצה משך כל ימי הסיור.

במסגרת תפקידו, יטפל בסידורים ארגוניים הקשורים ב: חברות ההסעה, מלונות, חברות התעופה וכדומה. ייתכנו מקרים בהם יחכה מלווה הקבוצה בחו"ל. כמו כן, יתכן ומלווה הקבוצה יאלץ להיפרד מהקבוצה בחו"ל. במקרה זה יהיה לקבוצה קשר באמצעות נציג מקומי מטעם המארגנים. אופיר טורס אינה מתחייבת למלווה קבוצה מסוים גם אם נקבע מראש ובאפשרותה על פי שיקול דעתה להחליפו ללא הודעה מוקדמת.

השתתפות נוסע בטיול:

אופיר טורס שומרת לעצמה את הזכות לבטל בקשת הרשמה או לדחותה לגבי כל נוסע על פי שיקול דעתה במקרים בהם הנוסע אינו מתאים להימנות עם משתתפי הטיול או עלול להפריע למהלכו התקין של הטיול. כל זאת, ללא הצורך לנמק עמדתה. בנוסף, אופיר טורס רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי להפסיק השתתפותו של נוסע בטיול אם לדעתה המשך השתתפותו מפריע ו/או פוגע למהלכו התקין של הטיול.

במקרים מסוג זה של הפסקת השתתפות של נוסע בטיול, כאמור, תחזיר אופיר טורס לנוסע את החלק היחסי של התשלום ששולם על ידו בגין הטיול בניכוי ההוצאות שיגרמו לה בשל הפסקת השתתפותו.

חובה על כל נוסע להודיע לאופיר טורס בטרם הרשמתו לטיול, באמצעות סוכן הנסיעות, על כל מגבלה בריאותית ו/או נפשית ו/או פיזית ו/או כל מגבלה שהיא שיש בה כדי להכביד או להקשות על השתתפותו של הנוסע בטיול ולעניין זה חלה על הנוסע חובת הגילוי בחוק חוזה הביטוח.

נוסעת בהריון מחויבת להמציא אישור רופא המאשר לה לטוס ובכל מקרה עלייתה לטיסה כפופה לאישור חברת התעופה ועל הנוסעת לברר מראש לפני ביצוע ההזמנה, תנאי חברת התעופה בנוגע להטסת נוסעת בהריון.

מוסכם על הנוסע וידוע שהסכמת אופיר טורס לרישומו לטיול נסמכת על כך שבהעדר הודעה כאמור מאשר הנוסע כי אינו מוגבל באופן כל שהוא מלהשתתף בטיול. כל תקלה ו/או הוצאה שתגרם כתוצאה ממצבו הרפואי ו/או הנפשי של הנוסע, תחול עליו בלבד. לא תתקבלנה טענות/תביעות נוסעים בנדון, בדיעבד.

צירוף קבוצות:

במקרים מסוימים, כאשר מספר הנרשמים אינו מאפשר הוצאת הטיול לפועל, רשאית אופיר טורס לשתף פעולה עם גורם תיירותי אחר ולאחד נרשמים לקבוצה משותפת אחת, זאת כל עוד אין פגיעה במסלול הטיול המובטח על כל מרכיביו וזאת עד 5 ימים לפני יציאת הטיול או פחות (במקרים חריגים).

אופיר טורס אינה מתחייבת להודיע מראש לנוסעים על החלטות מסוג זה.

גילאי המשתתפים:

הטיולים המפורסמים בחוברת זו פתוחים לקהל הרחב. תחום גיל מומלץ בטיולים מסוימים כגון טיולי משפחות הינו בגדר המלצה בלבד ואין באפשרות אופיר טורס לוודא התאמת הגיל באופן מוחלט. לא תתקבלנה תלונה ו/או הערה בנושא גילאי המטיילים ו/או כישוריהם ו/או מצב בריאותם.

אין באפשרויות החברה לוודא באופן מוחלט התאמת הגיל ולא תתקבלנה טענות על חריגה מהגבלת הגיל.

גודל הקבוצה :

יציאת כל הקבוצה מותנית בהשתתפות של מינימום 15 ומעלה נוסעים ומעלה, אין הגבלה למספר מקסימאלי של משתתפים.  

הודעה על ביטול טיול מפאת חוסר נרשמים תימסר על ידי אופיר טורס לנוסע באמצעות סוכן הנסיעות. ההחזר יועבר לנוסע על ידי סוכן הנסיעות בתום 30 יום. ההחזר יתבצע במלואו בהתאם למטבע ששולם ולסכום ששולם על ידי הנוסע.

התקשרות בין נוסעים בודדים :

אופיר טורס אינה מבטיחה התאמת גיל או כל התאמה שהיא בין שותפים לחדר מלבד שיבוץ שותף מאותו מין. נוסע בודד המבקש להזמין חדר בתפוסה זוגית ובמהלך הטיול יבקש להיפרד משותפו לחדר בשל כל סיבה, שינוי זה כרוך בתוספת תשלום עבור 2 חדרים ליחיד. במידה ואחד השותפים לא יוסיף תשלום כאמור לעיל, ו/או לא יתאפשר למלון לספק חדרים כמבוקש, יישאר הנוסע עם שותפו לחדר.

נוסע בודד אשר נמצא לו שותף לחדר ולפני היציאה ביטל שותפו את הטיול ו/או ביקש שותפו סידור לינה אחר, יחויב הנוסע הבודד בתוספת תשלום עבור חדר ליחיד. חדר ליחיד יינתן בבתי המלון בלבד ואינו מובטח במקומות לינה אחרים כגון: ספינות ורכבות.

אופיר טורס אינה מתחייבת לשבץ בחדר משותף נוסע שנרשם כבודד עם נוסע שאינו מעשן אם התבקשו לעשות כן.

נוסע בודד שיסרב לקבל חדר משותף עם נוסע אחר מעשן לפני יציאת הטיול או במהלכו יחויב בתוספת תשלום עבור חדר יחיד.

מניין ימי הטיול:

מניין ימי הטיול המפורסמים בחוברת זו כוללים את יום היציאה ויום החזרה גם אם בימים אלו לא נכללת תכנית סיורים וכל זאת בהתאם ללוח הזמנים ומועדי הטיסות של חברות התעופה. ימי הטיול נמנים החל מיום יציאת הקבוצה מהארץ ועד יום שובה ארצה בהתאם לשעות הטיסה גם כאשר ההמראה מהארץ, הינה בשעות אחר הצהריים או הערב וטיסת החזרה בשעות הבוקר.

ימי הטיול נמנים בעת יציאת הקבוצה מהארץ ועד לשובה. במקרה של יציאת הטיול או חזרתו המחייבת תוספת לילות בחו"ל, תוספת זו תחול על המטייל.

יתכנו מקרים בהם יופחתו מספר ימי הטיול הקבוע במסלול הטיול בחוברת, בשל שינוים בלוח זמני הטיסות, או שינוים בלתי צפויים ואחרים בתוכנית הטיול.

טיסות:

הטיסות בטיולים המוצעים בחוברת זו מתבצעות ע"י חברות התעופה השונות הן בטיסות שכר אשר מטבען עשויים להיות בהן ביטולים, עיכובים, איחורים ושינויים בנתיב ו/או ביעד ו/או במספר הטיסה ו/או בחברת התעופה של הרגע האחרון ע"פ כל דין והן בטיסות סדירות. הטיסות המתבצעות במוביל האווירי (חברת התעופה) בהתאם לתנאיו ובאחריותו, לרבות אחריותו בעיכובים, שינויים, הקדמות, ביטולים ואובדן –  עיכוב או נזק לכבודה. 

ע"פ כל דין, לרבות מגבלות על אחריות זו כולל מגבלות מכוח אמנת ורשה. תשומת הלב מופנית לתנאי חוזה ההובלה המופיעים על גב כרטיס הטיסה ו/או באתרי האינטרנט ו/או ניתנים לקבלה במשרדי המוביל האווירי.

על הנוסע חלה חובת התייצבות בדלפקי הבידוק לטיסה בשדה התעופה 3 שעות לפני מועד הטיסה. ב"עונה החמה" על הלקוחות חלה החובה להגיע 4 שעות לפני מועד ההמראה.

אגרות, מיסים ו/או תוספות לכרטיסי טיסה פנימיים:

אגרות נוסע, היטלים, מיסי נמל ומעברי גבול בחו"ל ובטיסות הפנימיות (בארצות אמריקה, אסיה ועוד) אשר אינם נגבים עם כרטיס טיסה בארץ, אינם כלולים נוסע רשאי לשאת עמו באמצעות המוביל האווירי כבודה במשקל שלא יעלה על 20 ק"ג, כמו כן, תיק יד שמשקלו לא יעלה על 5 ק"ג בהתאם לסטנדרטים של חברות התעופה וע"פ מידותיה.

היה ונוסע יישא כבודה שמשקלה עולה על 20 ק"ג, הוא יהיה חייב בתשלום בגין מטען עודף בתעריפים הקבועים של המובילים.

אובדן או נזק למטען ותכולתו בטיסה או בהליכים השונים בנמלי התעופה אינם בכל מקרה באחריות, אופיר טורס. אופיר טורס תהיה רשאית להעביר נוסעים מטיסה סדירה לטיסת שכר או מטיסה של חברת תעופה אחת לטיסה של חברת תעופה אחרת ו/או לשנות את זמני הטיסות. לא תמיד הטיסות הן ישירות ולעיתים כלולות בנתיבי הטיסות נחיתות ביניים והחלפת מטוסים.

יתכנו מקרים חריגים בהם עקב הרשמת יתר לטיסה ע"י חברות התעופה (דבר המותר לחברות התעופה ואינו בשליטת אופיר טורס) ייאלץ נוסע בודד או חלק מהקבוצה לטוס בטיסה שונה משאר חברי הקבוצה. במקרה כזה תעשה אופיר טורס ככל יכולתה לצמצם את הפגיעה בנוסע.

בחלק מהטיולים החזרה ארצה הינה בשעה מאוחרת שמאפשרת שהות נוספת בחו"ל. גם במקרים כאלה פינוי החדרים במלון יהיה עד השעה 10:00 באותו היום. קיימת אפשרות בכפוף ליכולת המלון לאפשר לנוסע שיחפוץ בכך להמשיך ולהחזיק בחדרו בתמורת תשלום נוסף עד לשעת היציאה. הנוסע חייב למלא אחרי דרישות נסיעה ממשלתיות ולהמציא מסמכי היציאה והכניסה וכל המסמכים הדרושים אחרים ולהגיע לשדה התעופה בזמן הנקוב ע"י המוביל או אם אין זמן קבוע לכך בעוד מועד המאפשר השלמת סידורי היציאה.

אופיר טורס אינה אחראית לספק מזון כשר ו/או כל סוג מזון אחר בטיסות, גם אם הנוסע ביקש וציין זאת בעת ביצוע ההזמנה (הנ"ל בגדר בקשה) והדבר הינו באחריות חברת התעופה בלבד ובהתאם לאפשרותה בלבד.

בתי מלון:

בתי המלון בטיול המאורגן יהיו בדרגת תיירות, תיירות טובה או ראשונה אלא אם צויין אחרת במסלול הטיול. בשמורות הטבע הלינה בלודג'ים. במעבורת הלילה בסקנדינביה הלינה בתאים פנימיים עם מיטות עליונות ותחתונות. דירוג בתי המלון נקבע על ידי רשויות התיירות המקומיות ו/או הספקים המקומיים בהתאם לקריטריונים המקובלים באותו היעד.

במסגרת הטיולים המאורגנים מציעה אופיר טורס מגוון רחב של בתי מלון. אין התחייבות למלונות במרכזי הערים. אופיר טורס תעשה ככל יכולתה לאכסן את הנוסעים בבתי המלון המופיעים ברשימת בתי המלון שתועבר באמצעות סוכן הנסיעות לפני יציאת הטיול לנוסע, אולם, יתכנו שינוים בשל הזמנת יתר שביצע המלון. במקרה זה שומרת אופיר טורס לעצמה את הזכות להסדיר מלון חלופי באזור או לעיתים מחוץ לאזור.

הכניסה לחדרי המלון החל משעה 16:00 אחה"צ ופינוי לא יאוחר מהשעה 10:00 בבוקר וזאת ללא קשר למועדי הטיסות. יתכנו מקרים שבהם תאלץ הקבוצה להמתין עד לקבלת החדרים.

אכסון בבתי המלון יהיה בחדרים זוגיים עם מיטה כפולה או שתי מיטות נפרדות לשיקול בית המלון אין אפשרות להתחייב לסוג המיטה.

חדר ליחיד יתכן ויהיה קטן יותר מחר זוגי. נוסע המעוניין בחדר ליחיד חייב להזמין מראש בארץ תמורת תשלום נוסף. אופיר טורס אינה מתחייבת לקבל או לאשר הזמנת חדר ליחיד לכל נוסע שיבקש זאת. במקרים חריגים אשר אינם בשליטת אופיר טורס בהם ישוכן מטייל שהזמין חדר ליחיד בחדר משותף עם נוסע נוסף או שניים יוחזר לנוסע החלק היחסי של תשלומו עבור תוספת לחדר יחיד באופן יחסי לאותם ימים שבהם לא שהה בחדר ליחיד ולא תתקבל תלונה בנדון. כמו כן, לא יהיה זכאי הנוסע לפיצוי נוסף מאופיר טורס או מי מטעמה.

היה ונוסע מזמין חדר ל-3 איש או יותר, תוכנס מיטה או מיטות נוספות לחדר זוגי. אין אופיר טורס מתחייבת לספק חדר מיוחד וגדול יותר מחדר זוגי במקרה זה. יתכן ובבתי מלון מסוימים בהם תשוכן הקבוצה, לא קיים סידור המאפשר להלין 3 נוסעים בחדר רגיל, תחול על הנוסע תוספת תשלום בהתאם למחירי המלון ולסוג החדר שיסופק.

בארצות הברית וקנדה בתי המלון מספקים חדר עם שתי מיטות בלבד לרוב שתי מיטות זוגיות. משפחה בת 3/4 נפשות המבקשת חדר אחד תתאכסן בחדר עם שתי מיטות, כאמור, לפחות אחת מהם תהיה זוגית ולא תוכנס מיטה נוספת לחדר. בתי המלון אינם זהים ברמתם בגודל החדרים או התכולה המסופקת. יתכנו מקרים בהם נוסעים יקבלו חדרים פחות טובים מחדרים שקיבלו נוסעים אחרים.

שיבוץ הנוסעים בחדרים נעשה ע"י הנהלת המלון ובאחריותה הבלעדית ואין הדבר בשליטת אופיר טורס. אין התחייבות לסוג החדר, קומה, אגף ומיקום בקומה. המלונות אינם בהכרח ממוזגים. בבתי המלון הממוזגים אופיר טורס אינה מתחייבת שהמיזוג יפעל בצורה תקינה וכי לא יהיו תקלות במיזוג האוויר.

ישנם בתי מלון בהם תיתכן הפסקת פעילות המיזוג בשעות מסוימות וזאת בהתאם לנוהלי המלון ו/או חוקי המדינה.

באתרים מסוימים פעילות המיזוג הינה לשעות ספורות ביממה וזאת בהתאם לתקנות האנרגיה בכל מדינה ומדינה כפי שקיים במדינות אגן הים התיכון.

השיבוץ בחדרים, תחזוקה, תקינות והפעלת מערכות שונות ומתקנים במלון לרבות מעליות, מזגנים וכיו"ב כמו גם, זמינות ו/או איכות ו/או טיב השירותים והמזון הניתנים במלון וכן קיומם של שיפוצים מכול סוג שהוא הנעשים במלון ו/או בחדרים, רעש במלון ו/או בסביבתו הנגרם מרחוב סואן, תחנת רכבת ושדות תעופה ו/או עקב עבודות ברחוב או בסביבה וכל מטרד אחר במלון –  כל אלה אינם בשליטת ו/או בהשפעת אופיר טורס ולפיכך אינם באחריותה אלא באחריות המלון בלבד.

הנהלת בית המלון המוזמן רשאית לסגור מתקנים או להפסיק מתן שירותים על פי שיקול דעתה הבלעדי. מודגש בזאת, כי אין על הנהלת המלון חובת דיווח על עצם קבלת החלטה כאמור ולא תתקבל כל טענה בדיעבד בגין אי יכולת ניצול מתקן או שירות כל שהוא.

אופיר טורס אינה אחראית על תוכן הפרסום המופיע באתר האינטרנט של המלון ו/או סוכן הנסיעות ו/או חברת תיירות אחרת.

תחבורה:

בטיולי אופיר טורס המפורסמים בחוברת זו יעמוד לרשות הקבוצה אוטובוס עם נהג לביצוע תוכנית הטיולים והסיורים השונים הכלולים בתוכנית הטיול בהתאם לפירוט מסלול כל טיול. אין התחייבות שהאוטובוס יהיה צמוד לקבוצה משך כל שעות היממה ובכל מקרה שעות עבודת הנהג כפופות לחוקי התעבורה בארצות הביקור השונות.

נהג האוטובוס אינו מחויב להסיע את הקבוצה בשעות הפנאי ו/או בימים או בערבים החופשיים, למקומות בילוי ו/או לאתרים שאינם כלולים בתוכנית הטיול, לבצע טיולי/סיורי בחירה ואלו שהוצעו במסלול כאפשרות בלבד. נהג האוטובוס זכאי לתשלום עבור שירותים נוספים אלו. על הנהג חלה חובת מנוחה של 9 שעות מידי לילה.

מיזוג אוויר באוטובוס הינו על פי הנוהג הקיים בארצות היעד. אופיר טורס אינה מתחייבת שהמיזוג יפעל בצורה מושלמת בתנאי מזג אוויר חריגים ואינה יכולה להיות אחראית לתקלות העלולות להיגרם במערכת מיזוג האוויר או בתקינות האוטובוס. במקרה של תקלה מסוג זה תפעל אופיר טורס ככל שניתן בהקדם האפשרי. תפעול האוטובוס הינו בכפוף לחוקי מדינת היעד ולעיתים על פיהם הפעלת המזגן כל עוד האוטובוס אינו בתנועה, אסורה.

כלכלה:

תפריט הארוחות נקבע מראש, רמתן  שונה ממקום למקום וגם כך סוג האוכל, כמותו, אופן הגשתו, טעמו וגיוונו. הזמנת משקאות או מנות נוספות כרוכה בתשלום נוסף. ארוחות בוקר וכן ארוחות ערב בבתי המלון וכן במסעדות מוגשות לעיתים באולם מיוחד המשמש קבוצות בטיולים מאורגנים בלבד. יתכן וארוחות הבוקר יוגשו ארוזות ויינתנו על ידי מדריך הקבוצה. ארוחות הבוקר הינן ארוחות קונטיננטאליות או בסגנון מזנון. אין התחייבות לפריטים חמים, ירקות ופירות.

ארוחות עיקריות יסופקו בטיול שבהם צוין כי המחיר כולל ארוחות עיקריות. מספר הארוחות העיקריות שיסופקו יהיה בהתאם למפורט בתוכנית הטיול. חצי פנסיון: ארוחת בוקר ועוד ארוחה עיקרית (ערב או צהריים).

ארוחות צמחוניות:

הנוסעים המעוניינים בארוחות צמחוניות חייבים להזמין מראש בארץ עם הזמנת הטיול. הזמנת ארוחות אלו אינה כרוכה בתשלום נוסף, אולם, אופיר טורס אינה מתחיבת כי יהיה באפשרותה לספק במהלך הטיול או בחלק ממנו ארוחות אלו כמבוקש. נוסע המזמין אוכל צמחוני חייב לקחת בחשבון כי ארוחה צמחונית אינה כוללת בהכרח דגים, לעיתים תוספת זו כרוכה בהסדר בתשלום נוסף ישירות לבית המלון ולמסעדה וכי אין אפשרות לגוון את הארוחות.

ארוחות מיוחדות:

בטיולים המפורסמים בחוברת זו אין אפשרות להזמין ארוחות כשרות מלבד בטיסות מסוימות וזאת באחריות חברת התעופה. אופיר טורס אינה מתחייבת לספק ארוחות טבעוניות או כל סוג של ארוחות דיאטטיות גם כאשר הנוסע מבקש להזמין ארוחות מסוג זה.

עישון:

אופיר טורס מבקשת להבהיר כי חל איסור מוחלט על עישון במהלך הטיסות, בזמן הנסיעה באוטובוס ובמלונות בהם תשכון הקבוצה. אופיר טורס לא תהיה אחראית לנזק שיגרם לנוסע, כתוצאה מסירוב של מי ממשתתפי הטיול ו/או נהג האוטובוס להימנע מעישון.

תופעות טבע ומזג האוויר:

אופיר טורס אינה אחראית על תופעות שונות של מזג האוויר (ערפל, שלג, שיטפונות וכדומה) ו/או נסיבות אחרות כל שהם (הפסקת חשמל) שאינן בשליטתם העלולות לגרום לשינוי או ביטול כל שהוא של ביקור באתר ו/או שינוי במסלול הטיול המתוכנן אשר יעשה על פי שיקול דעתה הבלעדי של אופיר טורס.

ביטחון אישי:

באתרים מסוימים קיימים קטעי הליכה מסוכנים האסורים למעבר אדם. נוסע אשר עובר בקטעים אלו על אזהרות מלווה /מדריך הטיול והנחיות של המקום עושה זאת באחריותו הבלעדית. באתרים אלו יהיה למלווה/מדריך הטיול שיקול בלעדי לאסור השתתפותו של נוסע בעל מוגבלות גופניות שהשתתפותו תהווה סכנה מהותית ומוחשית לבריאותו.

אשרות ודרכונים:

אופיר טורס אינה אחראית לנזקי הנוסע שיגרמו עקב אי טיפול באשרות מתאימות טרם יציאתו מהארץ או בחו"ל או ביציאתו בדרכון מוגבל או אי התרת כניסתו לארץ זו או אחרת מכל סיבה שהיא לרבות סירוב להנפיק אשרה בשל היות הנוסע אורח של מדינה עוינת האמורה להנפיק אשרה. באחריות סוכן הנסיעות לוודא כי אכן ברשות הנוסע דרכון בתוקף ו/או ויזה לחו"ל  ו/או כל מסמך דרוש אחר.

הוצאת הוויזה, מסמכים ותשלום האגרות על אחריות הנוסע בלבד ועליו לקבל מידע וטיפול בנושא זה אצל סוכן הנסיעות.

הנפקת האשרות ובדיקתם הינה באחריות הנוסע בלבד. כל הוצאה ו/או נזק הנגרמים בגין דרכון שאינו בתוקף ו/או אשרות כניסה שאינן תקינות שמונעות מנוסע כניסה למדינה כלשהי תחול על הנוסע בלבד. תוקף דרכון של נוסע המשתתף בטיול חייב להיות מינימום 6 חודשים עד יום החזרה ארצה.

נזקים וביטוח:

אופיר טורס אינה אחראית לנזקי נוסע שיגרמו כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק למטען או נשק ישיר או עקיף, לרבות נזקים מחמת תאונה, אלימות, שוד, גניבה, אובדן של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אשפוז, הוצאות רפואיות או כל נזק אחר.

מובהר ומודגש בזאת כי לא יינתנו החזרים כלשהם בגין הפסקת הטיול עקב מחלה, פציעה או כל סיבה אחרת. אופיר טורס ממליצה לנוסע לבטח את עצמו על חשבונו מרגע ביצוע ההזמנה. בביטוח אישי מקיף ונרחב המכסה את האירועים והנזקים המתוארים לעיל והכולל בין היתר ביטוח רפואי, ביטוח מטען וביטוח דמי ביטול.

אופיר טורס מודיעה בזאת במפורש כי היא פועלת לארגן שירותי תיירות כמתווכת בלבד בין הנוסעים לבין נותני השירותים המבצעים אותם ובכלל זאת חברות התעופה, חברות האוטובוסים, בתי המלון וכיו"ב. לפיכך אופיר טורס אינה אחראית במישרין ובעקיפין בכל צורה שהיא לכל נזק אשר עלול להיגרם ע"י נותני השירותים הנ"ל וכל מי הפועל מטעמם לרבות בשל מעשים ו/או מחדלים של אותם נותני השירותים.

אין האמור בתנאים לעיל כדי לפגוע בזכותו של הנוסע לתבוע ישירות את כלל נותני השירותים ו/או חלק מהם.

חילוקי דעות:

מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות כי עצם הרשמתו של הנוסע אצל משרד נסיעות כלשהו ברחבי הארץ, לא תקנה סמכות שיפוט מקומית לבתי המשפט שבאזור שיפוטם מצוי משרד הנסיעות. בכל מקרה שתוגש תביעה נגד אופיר טורס כאשר תהא סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לבתי המשפט בעיר תל אביב יפו בלבד. הדין אשר יחול על כל מחלוקת ו/או כל סכסוך ו/או כל תביעה ו/או כל דרישה מכל סוג שהוא בקשר ו/או בנוגע לטיול המאורגן ו/או לתנאים אלו יהיה הדין הישראלי בלבד. ט.ל.ח. 201.

צור קשר